8 thoughts on “Vimana Alien UFO Generation over South-East India

  1. Iha ika adabhuta kaica hai atē maiṁ isa nū pūrā kraiḍiṭa nāla āpaṇē cainala'tē sān̄jhā karana dī umīda kara rihā sī atē āpaṇē āpa vāpasa jōṛi'ā, kirapā karakē mainū dasō ki iha tuhāḍē nāla ṭhīka hōvēgā dhanavāda atē pramātamā nū barakata

  2. यह एक अद्भुत पकड़ है और मैं इसे पूरी तरह से अपने चैनल पर साझा करने की उम्मीद कर रहा था और अपने आप से वापस लिंक करता हूं, कृपया मुझे बताएं कि यह आपके साथ ठीक होगा। धन्यवाद और भगवान भला करे

  3. this is an amazing catch and i was hoping to share it on my channel with full credit and links back to yourself, Please let me know if this would be okay with you. Thanks and God bless

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *